EPC attest

 

Wat is een EPC (EnergiePrestatieCertificaat)?

Het EPC informeert potentiële kopers of huurders over de energiezuinigheid van een woning, zodat ze weloverwogen een beslissing kunnen nemen tot kopen of huren. In publiciteit tot verkoop of verhuur moet ook steeds de energiescore vermeld worden. Zo kunnen potentiële kopers  de energiezuinigheid van een woning inschatten en deze informatie meenemen in hun beslissingsproces. Daarnaast kunnen deeigenaars de energiebesparende kenmerken van hun woning benadrukken.

Het EPC beschikt over een kengetal dat een indicatie geeft van het berekend energieverbruik. Dit energieverbruik wordt uitgedrukt in kWh/m² bruikbare vloeroppervlakte. Het kengetal houdt rekening met de isolatie en de luchtdichtheid van de woning. De installaties voor verwarming en voor de productie van warm water worden ook beoordeeld. De berekening houdt echter geen rekening met het verbruiksgedrag van de vorige bewoners.

Daarnaast bevat het EPC ook een aantal energiebesparende maatregelen om de woning nog energiezuiniger te maken. Deze investeringen zijn niet verplicht uit te voeren, maar geven potentiële kopers of huurder de kans om het nut van een energiebesparende investering te overwegen.

Kantoor Geebelen is EPC-deskundige en kan voorzien in het opmaken van een energieprestatiecertificaat.